hill_crop

Om Coelho Growth

Insamlingsstiftelsen Coelho Growth Foundation är en partipolitisk och religiöst obunden stiftelse som startades 2016 av Christina Rickardsson, som en följd av hennes biografi “Sluta aldrig gå”, Forum förlag, där hon skriver om hur det var att växa upp utan skyddsnät på gatan i São Paulo.

Stiftelsen har till ändamål att förbättra levnadsvillkoren för barn och unga i utsatta situationer i Brasilien. Genom bidrag och andra insatser vill vi skapa förutsättningar för att barnen ska få en ljusare framtid. Detta gör vi bland annat genom att hjälpa dem på plats med utbildning, mat, kläder och se till att de får en tryggare och roligare barndom.

Vår vision är att alla barn ska få en chans till ett bättre liv. En chans att utbilda sig och växa upp med hopp om en framtid där de kan förverkliga sina drömmar. Stiftelsens arbete startade på ett av barnhemmen i São Paulo, Brasilien, Lar da Infância de “Nice” – där Christina Rickardsson bodde som liten.

Stiftelsen jobbar också för att bland ungdomar i Sverige motverka främlingsfientlighet och främja kulturella möten.

Styrelsen:
Christina Rickardsson, ordförande
Johanna Lindqvist, suppleant
Rivia Oliveira, suppleant

Läs om våra stadgar

Historia

Landet

Brasilien är en jätte både geografiskt och ekonomiskt. Det omfattar större delen av Amazonas och rymmer drygt 200 miljoner människor – hälften av Sydamerikas befolkning. Landet är det enda portugisisktalande på kontinenten. Det har utvecklats till en stabil demokrati efter årtionden av militärdiktatur och Brasilien är ett en av världens fem största tillväxtekonomier, men inkomstfördelningen i landet hör till de mest ojämlika i världen. På landsbygden och i slumområden, favelas, kring storstäderna lever många i stor misär. Här brottas människor med problem i form av organiserad kriminalitet och fattigdom.

Gatubarn

Det talas om att det lever sju miljoner barn på Brasiliens gator vilka dagligen är utsatta för kränkningar, våld, övergrepp, svält och människohandel. De tvingas tigga, stjäla, sälja saker, tvätta bilar och putsa skor för att överleva. Majoriteten av barnen är pojkar och vissa inte äldre än fem år. Många av barnen har blivit övergivna, föräldralösa eller tvingats lämna hemmet, till exempel på grund av misshandel, vanvård eller alkoholism.

Det är inte ovanligt att barnen dras in i kriminalitet, våldsamma gäng, narkotikamissbruk eller prostitution. Det svåra livet på gatan och den påtagliga bristen på mat gör att många barn börjar använda droger, vilka dämpar hungerkänslor, och får barnet att glömma sin verklighet för en stund. Den vanligaste drogen är lim, men även tyngre droger som amfetamin och heroin används. En undersökning som gjordes i Brasilien 1998 visade att 90 procent av gatubarnen använde droger och att 48 procent gjorde det varje dag.

Christina Rickardsson, grundare av stiftelsen, levde själv som gatubarn mellan 1988 och 1991. Under de åren mördades 5 611 gatubarn i åldern 5–17 år i Brasilien. De flesta genom pistolskott i huvudet. Detta pågår fortfarande. Före detta soldater rekryteras ofta till polisstyrkor som har till uppdrag att “rensa” gatorna. Enligt Amnesty International är cirka 50 procent av förövarna civila poliser och i cirka 90 procent av mordfallen går mördaren ostraffad.

favela2_crop

bricks_crop

Barnhemmet

I dagsläget samarbetar Coehlo Growth Foundation med Lar da Infância de “Nice”, vilket är samma barnhem som Christina Rickardsson bodde på som liten. Hemmet hjälper idag barn som kommer från fattiga familjer i Sao Paulo. Att barnen dagtid har en plats att vara på och en skola att gå till möjliggör för föräldrarna att kunna arbeta och barnen slipper ett liv på gatan. Här får de också mat och kläder.

Coehlo Growth Foundation för samtal med ytterligare ett barnhem i området. Här bor barn som inte har någon familj eller föräldrar som inte har möjlighet att ta hand om dem. Stiftelsen avser att börja samarbeta med barnhemmet i början av 2017.

Stöd oss

Coelho Growth Foundations verksamhet bygger på bidrag och gåvor. Därför är vi otroligt tacksamma för varje bidrag vi får.
Det gör skillnad.

Hjälp oss att hjälpa.

Swishnummer 123 513 65 44
Bankgiro 151-1336
Organisationsnummer 802479-5943

heart

Samarbetspartners

 

bonnierpondusknack

rivia